Om u meer duidelijkheid te geven over de fiscale consequenties van de koop en de verhuur van een chalet, is onderstaande informatie voor u uitgewerkt. Deze informatie is onderverdeeld in de diverse mogelijkheden die er zijn na de koop van een chalet.

Eigen gebruik

Volledig eigen gebruik en niet in de verhuur

Een chalet wordt als roerende zaak aangemerkt en is daarom belast met 21% BTW. Deze BTW kan de koper niet bij de belastingdienst terugvragen, aangezien de chalet alleen voor privé doeleinden gebruikt wordt.
Inkomstenbelasting

Een chalet is fiscaal aan te merken als onroerende zaak voor box 3. Het bezit van een chalet wordt voor de inkomstenbelasting daarom belast in box 3. Voorwaarde hierbij is dat het chalet niet als hoofdverblijf wordt gebruikt.

Voor eigen gebruik en voor de verhuur

Ook in dit geval is de aankoop van het chalet belast met 21% BTW. Deze BTW kan – evenals de BTW op de exploitatie-kosten (zoals energiekosten) in eerste instantie volledig worden teruggevraagd bij de Belastingdienst. Dit kan als de koper het chalet verhuurt en over deze huurinkomsten de BTW afdraagt. Hiervoor zal de koper als BTW-ondernemer moeten worden aangemerkt, op dat moment exploiteert de koper het chalet bedrijfsmatig. Zodra het chalet minimaal 140 dagen per jaar wordt aangeboden ten behoeve van de verhuur, dan kunt u als BTW-ondernemer worden aangemerkt. Ook indien men het voornemen heeft eenchalet bedrijfsmatig te exploiteren, kan men al als ondernemer voor de BTW worden aangemerkt. De verhuur van een chalet is overigens onderworpen aan het verlaagde 6%-tarief.

Inkomstenbelasting

Het bezit van een chalet wordt voor de inkomstenbelasting in beginsel belast in box 3. Uiteraard is het ook in dit geval niet toegestaan het chalet als hoofdverblijf te gebruiken. De huuropbrengsten zijn dan niet belast in box 1.

Uitsluitend verhuur

Aankoop chalet voor uitsluitend de verhuur BTW

De levering van de chalet is belast met 21% BTW. Indien men de chalet uitsluitend gaat verhuren (voor kort verblijf), dient de verhuurder 6% BTW in de huurprijs op te nemen en kan alle voorbelasting worden teruggevorderd. De 140-dagen eis (zie onderdeel B) en de correctie van de voorbelasting in verband met het privégebruik zijn dan uiteraard niet meer van toepassing.

Inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting is de regeling gelijk aan de regeling bij ‘Eigen gebruik en verhuur’. De chalet wordt voor de inkomstenbelasting belast in box 3, maar kan onder voorwaarden progressief worden belast in box 1 tegen maximaal 52%. Hiervoor verwijzen wij naar B, onderdeel Inkomstenbelasting.

Deze informatie is algemeen van aard en kan om die reden niet gezien worden als individueel advies. Raadpleeg de belastingadviseur indien u informatie wilt over uw individuele situatie. Onder voorbehoud van wettelijke aanpassingen (oktober 2010).